Ungdommer som besøksvenner 

Våre ungdommer har skapt glede og minneverdige øyeblikk på sykehjem siden 2011. I dag besøker vi 17 forskjellige sykehjem og omsorgsboliger i Oslo og Akershus, og vi har fokus på at alle beboere som har lyst får være med - uansett. Det er ungdommer fra 14-20 år som jobber som besøksvenner hos oss. 

Vi tilpasser besøkenes størrelse, tidspunkt og hyppighet etter hva som passer for sykehjemmet. Derfor består våre besøksteam på alt fra 2 til 12 ungdommer, og besøkene foregår i helgene eller etter skoletid. Mange sykehjem har også utvidet besøk i skoleferiene. 

thumb__MG_2696_1024.jpg

Kreative og morsomme aktiviteter

Og kanskje viktigst av alt: den gode samtalen. Vi fokuserer på å lage opplegg som er tilpasset den beboergjengen vi møter ved vært sykehjem, der alle får anledning til å delta. Noen aktiviteter er kjente, og andre er ukjente og kanskje fullstendig tekniske - fordi vi har erfaring med at det også gir masse mestring og moro! Aktivitetene innebærer også samarbeid mellom beboerne, slik at de blir enda bedre kjent med hverandre.

18556486_662595587266522_3351081708151131379_o.jpg

Kontinuitet og forutsigbarhet

Ved å være en seriøs arbeidsgiver for våre ungdommer, sikrer vi kontinuitet og forutsigbarhet for sykehjemmet og deres beboere. Vi vet at trygghet og gjenkjennelighet er viktige elementer for å skape gode relasjoner, og derfor er det de samme ungdommene som kommer på jobb hver helg. Ungdommene er gjerne lokale i forhold til privatpersonene eller sykehjemmet de besøker.

thumb__MG_2040_1024.jpg

(vanvittig) Dyktige ungdommer

Våre ungdommer representerer ulike interesser og bakgrunner, og har gjennomgått en grundig utvelgelsesprosess bestående av intervju, case og vandelssjekk for å få jobbe hos oss. De får opplæring innen kommunikasjon, aktivitetsplanlegging - og gjennomføring, og alle er kurset av Nasjonalforeningen for folkehelsen. 


Gjennom samarbeid med blant annet AktivitetsdosettenFuelbox og andre spennende aktører sikrer vi verdifulle, morsomme og kreative besøksdager - til glede for alle.